Inhuldiging 3de toren Hof van Justitie van de Europese Unie, Luxemburg (LUX) - (September 27, 2019)

Het eerste gebouw van het Europees Hof van Justitie werd in 1973 geopend. Na de opeenvolgende uitbreidingen van de Europese Unie is de site vijf keer uitgebreid. In het begin van de jaren negentig werd de Franse architect Dominique Perrault bij het project betrokken, voor de bouw van twee torens die de skyline van Kirchberg markeren.

Dominique Perrault Architecture zag voor de nieuwe toren een drievoudige uitdaging : functioneel, stedelijk en institutioneel. Ten eerste had het Hof 100.000 m2 extra nodig om meer dan 2.000 rechters, griffiers en vertalers te huisvesten. Ten tweede moesten opeenvolgende uitbreidingen, met soms tegenstrijdige ontwerpen, worden gerationaliseerd en samengebracht om als één geheel te functioneren. Het was dus niet alleen nodig om extra ruimte te creëren maar ook om het geheel te verenigen en een gebouw te creëren dat meer lijkt op een harmonieuze “injectie” dan op een uitbreiding. Ney & Partners stond in voor de volledige stabiliteitsstudie en de herinrichting van het buitenterrein.