Montage van de 3de voetgangersbrug van de Singelparkbruggen, Leiden (NL) - (May 29, 2020)

Twee weken geleden monteerde aannemer Dura Vermeer De Blekerspoortbrug op de locatie. Dit is één van de 6 bruggen in het Singelpark die de verschillende parkdelen van het ‘oneindige park’ met elkaar verbinden in een aaneengesloten route van 6 km. Ney & Partners ontwierp deze reeks bruggen – eenzelfde principeontwerp – voor de verschillende locaties.