Ney & Partners vat ontwerp reeks kunstwerpen R0 Oost aan, Brussel (BE) - (June 14, 2019)

In opdracht van de Werkvennootschap werkt Ney & Partners met de Tijdelijke Vereniging Zoniën Mobiel aan een reeks op korte termijn uitvoerbare ontwerpopdrachten. Belangrijke aandachtspunten in deze fase zijn de verkeersveiligheid, comfort van de trage weggebruiker, leefbaarheid in de omliggende woonkernen, ecologie en openbaar vervoer. Ney & Partners staat in voor het ontwerp van de kunstwerken en de architectuur. © OMGEVING