Nieuwe publicatie Ney & Partners – Bridging. By foot and bicycle (BE) - (January 7, 2020)

Dit boek biedt een uniek inzicht op het ontwerpproces van 21 voetgangersbruggen. De fysieke en historische context, de technische vereisten, ecologie en economie, cultuur en het proces zijn enkele van de sleutelbegrippen die aan de basis liggen van elk specifiek project. Architect en ingenieur Laurent Ney ontleedt de complexiteit die karakteristiek is voor elk van de brugstructuren. Tegelijkertijd bewijst hij hoe door middel van een geïntegreerde visie op architectuur en engineering kunnen leiden tot betekenisvolle objecten die een verderzetting zijn van een bouwcultuur. De Franse criticus Bertrand Lemoine leidt het oeuvre van Ney & Partners in. Het boek is vanaf 16 januari verkrijgbaar in de boekhandel. Uitgever: Archibooks, Parijs. ISBN 978-2-3533-496-0