Projects / Fietshelling Parkbrug

Fietshelling Parkbrug - 17.021

Opdracht

Volledige opdracht architectuur en structuur.

Onderwerp

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug Parkbrug, ontworpen door Ney & Partners, wordt sinds haar ingebruikname in 2017 intensief gebruikt. Aan de Oostelijke zijde van het park Spoor Noord zorgt een aanloophelling voor een comfortabele toegang voor fietsers tot de brug. Aan de Westelijke zijde moeten fietsers momenteel gebruik maken van een trap met een geautomatiseerde fietsgeul of een lift. Ney & Partners ontwerpt een fietsvriendelijke en veilige oplossing voor de toegang aan de Westelijke zijde.

Bijzonderheden

De lus-vormige fietshelling wordt op een bestaande kolommenstructuur van een ondergrondse parking gebouwd. Daarnaast zijn er bijkomende stringente randvoorwaarden voor het tracé van de helling: een hellingsgraad van maximaal 4%, 8 m afstand houden tot de gevels, zo ruim mogelijke bochtstralen en een logische aansluiting op de brug en het plein voorzien. Om het gewicht te beperken en om uitvoeringstechnische redenen is de hoofdstructuur in staal. In dwarsdoorsnede worden de naast elkaar liggende delen van het dek verbonden door V-vormige kolommen. Het steunpunt van de kolommen bevindt zich bovenop de bestaande kolommen in de ondergrondse parking. De fietshelling wordt zo één monoliet geheel, waarvan de hoofdstructuur zich binnen de zone van de helling bevindt. Het brugdek is een gesloten driehoekige koker die in staat is de torsie van de excentrische steunpunt op te nemen. Voor de leuning is gekozen voor slanke stijlen en handgreep in RVS. In de handgreep wordt LED-verlichting geïntegreerd. De onderkant van de structuur zal ook aangestraald worden. Dit zal zorgen voor een indirecte verlichting van het plein, dat momenteel niet verlicht is.

  • Ney & Partners

  • AG VESPA

  • Antwerp, Belgium

  • 140 m

  • 510 m2

  • In uitvoering
  • Ney & Partners