Projects / Voetgangersbrug Cadzand

Voetgangersbrug Cadzand - 14.079

Opdracht

Uitvoeringsstudies stabiliteit.

Onderwerp

Het masterplan van OKRA voor Cadzand Maritiem maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2. In de plannen van OKRA wordt Cadzand-Bad opnieuw verbonden met de zee en de duinsfeer. Een belangrijk aspect hierin is de bouw van een uitzonderlijke voetgangersbrug, parallel aan de kustlijn over de uitwateringsgeul. De voetgangersbrug is een verbinding tussen de boulevard en de duinen op de oostzijde en het havenplein op de westzijde. Tegelijk geeft de brug een uitzicht over de nieuwe jachthaven.

Bijzonderheden

Op basis van het voorontwerp door OKRA, heeft Ney & Partners al haar kennis inzake brugontwerp en engineering aangewend om het DO en uitvoeringsontwerp geheel in lijn met de architectonische intenties mogelijk te maken. Om de complexe geometrie te beheersen is een integraal 3D model opgesteld, en geïntegreerd in het BIM model van het totale project. Dit was met name van belang om de juiste positie van de schuine steunpunten te bepalen. De brug gedraagt zich als een hyperstatische kokerligger. Verticale langsverstijvers zorgen ervoor dat de koker integraal structureel actief is, met relatief dunne plaatdiktes. Door de brug op te bouwen uit 10-12mm dikke staalplaten, is het mogelijk de afrondingen te realiseren zoals bedacht door de landschapsarchitecten. Bijzonder aandachtspunt was de wisselwerking van de tussensteunpunten met het dijklichaam, zowel inzake effecten op het gedrag van de brug, als het effect op de integriteit van het dijklichaam nabij het gemaal.

  • Okra Landschape Architects

  • Eiffage-Iemants

  • Cadzand, Nederland

  • 85 m

  • Uitgevoerd