Projects / ‘Viaduc des Allemands’

‘Viaduc des Allemands’ - 16.067

Opdracht

Analyse van de nieuwe superstructuur, met het behoud van de lokale substructuur.

Onderwerp

Het ‘Viaduc des Allemands’ is gebouwd door de Duitsers tijdens WOI. Het kunstwerk met een lengte van 532 m bestaat uit twee delen. Een 1ste deel overspant de Maas met 3 isostatische brugdelen en heeft een lengte van 245 m. Het tweede deel is opgebouwd uit 7 isostatische delen van 41 m. De met klinknagels verbonden structuur, rust op ongewapende betonnen pijlers. Omwille van het strategisch belang is de brug tijdens WOII gedynamiteerd. Kort na de oorlog is ze opnieuw op identieke wijze heropgebouwd. Na inspectie blijkt dat er zich degradaties, te wijten aan corrosie op het niveau van de dragende structuur voordoen die het veilig gebruik van het kunstwerk niet meer garanderen. Infrabel besluit daarop de brug te vervangen, mits behoud van de originele vorm. Om de geluidsoverlast en de expoloitatiekosten te beperken is geopteerd voor een gemengde structuur bestaande uit een metalen dek dat bedekt wordt door een ballastbak uit gewapend beton. Gezien de zwaardere belasting van deze oplossing, zijn de betonnen funderingen versterkt. De brugdelen over de Maas zijn vervangen door een hyperstatisch kunstwerk om het aantal uitzettingsvoegen te beperken. Het kunstwerk is zijdelings op zijn plaats geduwd. De isostatische delen zijn met een kraan ingehesen.

  • Ney & Partners

  • Infrabel

  • Visé, Belgium

  • 537 m

  • 4028 m2

  • 12000000 € excl. BTW

  • Uitgevoerd
  • JL Deru - Ney & Partners